always learning and always trying

Kode Remote Universal dan Merk Televisi

Share on :

Sesuaikan setelan kode pada remot anda sesuai dengan merk TV anda,dan berikut adalah merk-merk TV beserta kodenya:

Merk TVKodeMerk TVKode
AIWA009, 057, 058JVC089,161
ANHUA017, 001, 032, 047JUHUA011,023,024,033,040
,043,053,056,079
AOLINPU104JINGHAI009, 057, 058, 099
BENQ294JINFENG001, 011, 021, 022
BAIHUA016, 025, 033, 053, 056, 079JINTA016, 023, 024, 025, 033,
 040, 043, 053, 056, 009,
 057, 058, 079
BAIHEHUA023, 024, 040, 043JINQUE011, 025, 016, 032, 033,
 053, 056, 079
BAILE01F6, 025, 012, 019, 026,
 027, 028, 029, 030, 031, 042
JIAHUA017, 047, 001, 032, 033, 101, 149, 207,
BAOSHENG011, 025, 016JINXING007, 008, 011, 013, 024,
 025, 032, 033, 039, 051,
 057, 065, 071, 073, 079,
 091, 097, 102, 107, 138,
 225, 227, 364, 367, 368
BAOHUASHI033, 053, 056, 079KAIGE011, 016, 023, 024, 025,
 033, 040, 043, 053, 056,
 079
BEIJING008, 012, 011, 019, 016, 023,
 024, 025, 027, 028, 029, 030,
031, 033, 040, 043, 050, 053,
 056, 026, 079, 091, 039, 042,
 051, 021, 122, 126, 233, 265,
 298, 351, 376
KUNLUN001, 011, 021, 022, 033,
 025, 012, 042, 040, 039
CAILING102KUAILE016, 025, 033, 053, 056, 079
CAIHONG011, 025, 016
KANGLI
027, 012, 016, 019, 025,
 026, 028, 030, 031, 033,
 073, 120, 204, 271
6
CAIXING023, 024, 040, 043, 073KANGHONG009, 058, 057
CHANGCHENG011, 016, 017, 023, 024025,033, 040, 043,
 053, 056, 001,
012, 019, 027, 026,
 028, 029,030, 031, 042,
 079
KANGLI016, 023, 024, 025, 040,
 043, 011, 026, 027, 028,
 029, 042, 005
CHENGDU011, 025KANGYI016, 025, 033, 053, 056,
 079, 121
CHANGFENG011, 053, 056, 045, 046,
 024,079, 033
KONGQUE011, 016, 023, 024, 025,
 033, 040, 041, 043, 124
CHANGFEI011, 016, 025, 042,123KANGHUA103
CHANGHAI011, 025, 016, 123KONKA011,017,029,032,034,
054, 067,069,071,075,076,
077,078, 079, 080, 081,107, 113, 117, 157,163, 164, 165, 177,210, 235, 250, 251,252, 253, 254, 255,256, 257, 301, 302,303, 321, 323,324,345, 385, 386, 392
CHUNGLAN142, 107, 131KANGWEI077, 101, 104
CHUNGFENG016, 025, 033, 053, 056,
 079, 124
LONGJIAN011, 033, 053, 056, 079
CONROWA000, 006, 007, 008, 010,
 016,025, 033, 053,055,
056,045,046,048,073,099
,131,204,258
LIHUA011
CHANGHONG000, 008, 009, 091, 092,
093, 010,
 011, 014, 016, 026, 028,
033, 051,
052, 057, 058, 067, 071,
086, 087,
088, 100,159, 162,182,
183,184, 226,
 288, 289, 290, 291,292,297,300,336,
337,338,372
LG024, 040, 098, 043, 140, 259, 260, 261,
CHUANGJIA073, 101MEILE011, 023, 024, 033, 040, 043, 053, 056, 009, 057, 058, 079
DUONGJIE073, 097, 101MUDAN001, 002, 011, 016, 020, 021, 022, 025, 032, 033, 039, 040, 043, 053, 056, 059, 063, 065, 079, 101, 107, 145, 146, 149, 218, 223

DONGDA
016, 025MENGMEI023, 024, 040, 043
DONGHAI073, 097, 101MITSUBISHI

011, 051

DIGITEC214, 150,147, 151, 152,017NANSHENG011, 033, 053, 056, 079
DONGLIN077NIKON009, 057, 058
DETRON212NEC006, 011, 016, 004, 025, 033, 053, 056, 024, 079, 089, 140
DAEWO012, 042, 031NANBAO016, 025, 033, 053, 056, 009, 057, 058, 079
FEILU011, 016, 025OULIN101
FEIYUE011, 016, 023, 024, 025, 040, 043PANDA001, 011, 016, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 028, 033, 040, 043, 053, 056, 009, 057, 058, 051, 062, 073, 079, 089, 091, 061, 124, 125, 181, 203, 204, 208, 263, 264, 296, 101
FEILANG016, 025PANASONIC (NASIONAL)020, 001, 002, 014, 015, 021, 022, 059, 066
FEIYAN033, 053, 056, 079POLYTRON
150, 151, 152, 214, 147

FUJITSU
048
PHILIPS
013, 023, 024, 039, 040, 043, 141, 241, 242, 377, 378
FULI047QINGDAO001, 011, 021, 022, 033, 053, 056, 079
GOLDSTAR009, 019, 023, 024, 040, 043,
098, 140
RIZHI073, 097
GANXIN011, 017, 023, 024, 027, 040,
041, 043
SANYUAN
003, 011, 016, 018, 023, 024, 025, 040, 043
GANGTAI097SKYWORTH--RGB011, 025, 033, 045, 046, 060, 070, 071, 072, 073, 074, 079, 083, 101, 107, 108, 109, 143, 160, 168, 169, 170, 176, 180, 181, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 232, 234, 275, 276, 277, 278, 280, 281, 282, 283, 284, 308, 310, 311, 312, 325, 326, 327, 346, 347, 357, 390, 391, 396
HUAQIANG033, 053, 056, 079, 236SANKEN215

HISENSE
000, 006, 007, 008, 010, 014, 015, 025, 045, 046, 057, 102, 103, 105, 107, 115, 116, 128, 129, 130, 131, 138, 139, 171, 172, 173, 174, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 224, 225, 233, 265, 266, 269, 270, 271, 273, 274, 299, 304, 305, 306, 307, 309, 318, 319, 339, 340, 341, 342,
 348
SONY041, 049, 005, 094, 106, 148, 237, 238, 239, 240
HAIER103, 105, 112, 118, 119, 175, 178,
 185, 186, 187, 188, 201, 205, 206,
 218, 272,356, 380
SAMSUNG008, 011, 016, 021, 024, 025, 033, 037, 039, 040, 043, 050, 051, 091, 113, 123, 375, 376
HITACHI007, 015, 014, 027, 000, 006
008, 010, 048, 179, 228, 373, 401
SANYO008, 000, 007, 014, 015, 033, 035, 053, 056, 079, 105, 132, 133, 134, 282, 223, 352, 353, 354

HITCHI FUFIAN
007, 011, 015, 023, 024, 028, 033,
 034, 040, 043, 053, 056, 060, 061
, 065, 079, 102
SANLING036, 044
HUAFA007, 016, 025TOSHIBA000, 014, 016, 027, 033, 053, 056, 007, 008, 015, 028, 030, 089, 090, 091, 079, 159, 285, 286, 287, 355
HUANGHE011, 016, 023, 024, 025, 040,
043, 051, 103, 125, 155
TCL051, 053, 068, 071, 073, 082, 083, 084, 085, 110, 111, 144, 156, 199, 209, 216, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 313, 314, 315, 316, 317, 320, 343, 344, 349, 350, 382, 383, 384
HUANGHAIMEI016, 025WEIPAI016, 025
HUANGSHAN011, 016, 023, 024, 025, 032,
033, 040, 043, 053, 056, 079
WARUMAIA031, 012, 042
HUARI007, 033, 053, 056, 079XIAHUA011, 016, 024, 027, 025, 033, 053, 054, 055, 056, 060, 098, 080, 095, 079, 073, 209, 211, 217, 218, 229, 230, 231, 262, 295, 358, 363, 369, 370
HAIYAN011, 023, 024, 033, 040, 043, 053,
 056, 079
XIHU011, 023, 024, 033, 038, 040, 043, 053, 079, 098, 131, 204, 219, 220, 221, 222
HAIHONG016, 025, 026, 027, 028, 029,
030, 077, 103, 268
XIANGYU016, 025, 032
HAILE032, 047XUELIAN023, 024, 040, 042, 009, 057, 058
HUANYU011, 015, 023, 024, 033, 040,
043, 053, 056, 009, 057, 058, 079
XINAGHAI016, 025, 033, 053, 056, 079
HONGMEI003, 011, 016, 018, 023, 024, 025,
033,040 043 056,009,057 058,079
XINGMENBAN104
HONGYAN011, 033, 053, 056, 079XINSIDA123
HUANGLONG016, 025XIANGYANG033, 053, 056, 079
HUIJIABAN101XINGFU016, 025
HUODAKEJI032, 001, 017, 047XINRISONG009, 057, 058, 101
INTEL213YINGGE016, 023, 024, 025, 040, 043
IMPERIAL COWN033, 053, 056, 012, 019, 025,
026, 027, 028, 029, 030, 031,
042, 079
YONGGU016, 023, 024, 025, 040, 043
JIALICAI016, 025, 028, 033, 053, 056
079, 124, 178
YOULANASI011, 023, 024, 040, 043
JINGXINGBAN104YAJIA033, 053, 056, 079
JINGLIPU038, 057YOUSIDA016, 025, 009, 057, 058
JIAN SHENG104ZHUHAI016, 025, 042, 888, 033, 053, 056, 079


OTHER BRAND:

036, 044, 057, 073, 077, 097, 101, 102, 103, 104, 106, 114, 178, 293, 328, 335, 393, 394, 395

036, 044, 057, 073, 077, 097, 101, 102, 103, 104, 106, 114, 178, 293, 328, 335, 393, 394, 395

Bila sudah ada kode yang cocok, jangan lupa untuk mencatatnya dibelakang tutup baterai remot. Bagi yang masih belum mengerti cara menggunakan kode di atas bisa googling dulu untuk mencari tutorial penggunaan kode di atas atau silahkan langsung klik DISINI
Smoga bermanfaat...

0 komentar on Kode Remote Universal dan Merk Televisi :

Post a Comment and Don't Spam!

terima kasih atas kunjungan anda...

 

VISITOR

Free counters!